OBEC LADNÁ - oficiální web obce Ladná
Obecní úřad: Masarykova 119/60, 691 46 Ladná | tel.: 519 324 502 | info@obecladna.cz | kontakt

Realizované akce rok 2012

Oprava hřbitova

Popis              Oprava hřbitovní zdi, I. etapa

Náklady          1 247 352,- Kč

Oprava hřbitova 1
Oprava hřbitova 2
Oprava hřbitova 3
Oprava hřbitova 4
Oprava hřbitova 5
Oprava hřbitova 6

Multifunkční objekt

Popis              Stavba tělocvičny a kulturního domu, I. část, přeložka vody a plynu

Náklady         500 303,- Kč

Multifunkční objekt 1
Multifunkční objekt 2
Multifunkční objekt 3
Multifunkční objekt 4
Multifunkční objekt 5

Oprava pozemních komunikací

Popis              Oprava vozovky na ulici Mlýnská

Náklady          285 548,- Kč

Kanalizace a ČOV - projekt

Popis              Dokončení zpracování projektu a žádosti o dotaci na vybudování kanalizace a ČOV

Náklady         168 600,- Kč

Oprava kostelní zdi

Popis              Oprava kostelní zdi

Náklady          109 902,- Kč

Kostelní zeď 1
Kostelní zeď 2
Kostelní zeď 3
Kostelní zeď 4

Opravy veřejného rozhlasu

Popis  : Instalace bezdrátového rozhlasu

Náklady   74 714,- Kč

Sběrný dvůr - projekt

Popis              Dokončení zpracování projektu a žádosti o dotaci na vybudování sběrného dvora

Náklady         66 000,- Kč

Dětské hřiště v mateřské škole

Popis               Instalace nové průlezky ve dvoře MŠ

Náklady          48 430,- Kč

Hřiště v MŠ 1
Hřiště v MŠ 2
Hřiště v MŠ 3
Hřiště v MŠ 4
Obecní úřad: Masarykova 119/60, 691 46 Ladná | tel.: 519 324 502 | info@obecladna.cz | vytvořeno firmou TimeTree | Statistika návštěvnosti