OBEC LADNÁ - oficiální web obce Ladná
Obecní úřad: Masarykova 119/60, 691 46 Ladná | tel.: 519 324 502 | info@obecladna.cz | kontakt

Realizované akce rok 2015

Kompostéry

Obec Ladná zakoupila pro své občany 400 ks kompostérů na likvidaci biologicky rozložitelného odpadu od firmy Adler.

Náklady: 1 180 960,- Kč

Dotace: 1 116 007,- Kč - Státní fond životního prostředí, Ministerstva životního prostředí.
IMG_5304
IMG_5305
kompostery-1

Dětské hřiště Rasovna

V rámci oprav veřejného dětského hřiště byl zcela obměněn centrální prvek, vyměněny dopadové plochy a přidán lezecký kámen.

Náklady: 539 051,- Kč

Dotace: 377 336,- Kč - Program obnovy venkova Ministerstva pro místní rozvoj
IMG_5308
IMG_5309
IMG_5311

Žací stroj

Obec Ladná zakoupila nový žací stroj od firmy Tržil Lednice.

Náklady: 137 900,- Kč
IMG_5301
IMG_5302
IMG_5303

Územní plán

Byla zpracována Územní studie Úlehle v rámci územního plánu firmou AR projekt.

Náklady: 71 390,- Kč

Místní rozhlas

Bylo zbudováno nové hnízdo místního rozhlasu firmou Kuběja.

Náklady: 75 335,- Kč

Mateřská škola Ladná

Obec Ladná zakoupila pozemek č.p. 6 na výstavbu nové budovy MŠ Ladná a nechala zpracovat studii zástavby této instituce.

Náklady: 1 982 985,- Kč

MŠ_1
MŠ_2
MŠ_3

Kanalizace

Zpracování projektu kanalizace a ČOV na území obce Ladná. Zpracovává fy. Veselý a VaK Břeclav.

Náklady - 3 276 264,- Kč

Chodník u Workoutu

Popis: Vybudování chodníku u posilovacích strojů Workout I. etapa, zhutnění podkladu, zabudování obrubníků a makadamový podsyp.

Náklady: 31 740,- Kč
IMG_5296
IMG_5297
IMG_5300
Obecní úřad: Masarykova 119/60, 691 46 Ladná | tel.: 519 324 502 | info@obecladna.cz | vytvořeno firmou TimeTree | Statistika návštěvnosti