OBEC LADNÁ - oficiální web obce Ladná
Obecní úřad: Masarykova 119/60, 691 46 Ladná | tel.: 519 324 502 | info@obecladna.cz | kontakt

FARNOST

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST PODIVÍN

děkanství břeclavské, okres Břeclav

Adresa: Komenského 193

             691 45 Podivín

Telefon: 608 250 229

E-mail: rkfpodivin@email.cz

www: http://farnost-podivin.unas.cz/


Duchovní správce: Slavomír Bedřich
Nedělní bohoslužby:

farní kostel Podivín: 9.30 hod.

filiální kostel Ladná: 10.45 hod.

Kostel sv. Archanděla Michaela v Ladné

adresa: Masarykova ul.

            691 46 Ladná

virtuální prohlídka: http://www.kamzajet.cz/kostel-sv-archandela-michaela-obec-ladna-.html

správce kostela: Ludmila Střelská

                           tel: 774 355 403
Historie kostela:

Kostel sv. Archanděla Michaela v Ladné představuje ojedinělé a nezaměnitelné dílo charakteristické pro dobu panování Jana II. z Lichtenštějna.

Podle obecní kroniky souvisí stavba kostela s lanštorfskou honitbou. V roce 1910 měla vypršet její nájemní doba a místní občané se shodli, že obecní honitbu pronajmou na dalších dvanáct let opět Janu II., knížeti z Lichtenštejna. Současně chtěli knížete požádat, aby v obci vystavěl na vlastní náklady větší kapli, neboť ta dosavadní již nestačila. Jednání byla úspěšná a kníže přislíbil vystavět na obecním pozemku kostel i s vnitřním vybavení.

24. září 1911 byl položen základní kámen. Posvětil jej podivínský farář František Špička a správce lanštorfské školy Josef Dostál sepsal pamětní list o celém postupu jednání mezi obecním zastupitelstvem a knížecí správou. Tento list byl společně s tehdejšími mincemi uložen do základního kamene.

Stavební plány vypracoval, stejně jako pro kostel v Poštorné, knížecí architekt Karl Weinbrenner, který pro lanštorfský chrám zvolil novorománský styl. Materiál na stavbu dodávala knížecí cihelna v Poštorné, podle obecní kroniky bylo použito na 250 druhů glazovaných a neglazovaných tvarovek a obkládacích cihel. Kostel byl posvěcen 13. října 1914.


Významné opravy kostela

Generální oprava střechy kostela proběhla v roce 1999, byla odstraněna charakteristická  zeleně glazovaná krytina a nahrazena keramickou pálenou krytinou, glazované tvarovky byly restaurovány.

V roce 2007 následovala oprava fasády kostela. Celkové náklady na opravu činily 457 000,- Kč, Jihomoravský kraj poskytl dotaci ve výši 90 000,- Kč, dalšími 100 000,- Kč přispěla obec Ladná a největší podíl finančních prostředků vybrali mezi sebou farníci, a to 267 000,- Kč, včetně darů od sponzorů.

V letech 2008 - 2010 se především díky dobrovolné práci, finančním darům ladenských občanů a fondu kostelních zpěvaček podařilo opravit nejvyšší části věže kostela, části bočního kostelního traktu a hodin. Nezbytné generální opravy se v roce 2010 dočkaly varhany, opět díky štědrým dárcům z řad obyvatel Ladné.

Vysvěcení kostela

V neděli 9.11.2014 přijel otec biskup mons. Vojtěch Cikrle vysvětit náš kostel. Posvěcen byl kostel a oltář, do kterého byly vloženy ostatky blahoslaveného mučedníka, biskupa Pavla Petra Gojdiče. Pocházel z východního Slovenska a zemřel v leopoldovské vězeňské nemocnici na následky špatného zacházení v roce 1960 za svou víru. Na kněze byl vysvěcen v roce 1911, blahoslaveným byl prohlášen 4.11.2001 papežem sv. Janem Pavlem II. K této velké historické události byly vydány medaile našeho kostela, které je možno zakoupit vždy po mši svaté v sakristii za 200,- Kč/ks. Poděkování patří všem, kdo se na této slavnosti podíleli.


Farní charita Ladná

http://breclav.charita.cz/farni-charity/ladna/

Program bohoslužeb

http://farnost-podivin.unas.cz/

Fotogalerie

kostel Ladná 1
kostel Ladná 2
kostel Ladná 3
kostel Ladná 4
kostel Ladná - plány -půdorys kostela
kostel Ladná - plány -řez bokorys
kostel Ladná - zvony
kostel Ladná interiér 1
kostel Ladná interiér 3
Svěcení kostela_Ladná_2014_046
Svěcení kostela_Ladná_2014_050
Svěcení kostela_Ladná_2014_053
Svěcení kostela_Ladná_2014_076
Svěcení kostela_Ladná_2014_127
Svěcení kostela_Ladná_2014_128
IMG_9324
IMG_9336
IMG_9342
Obecní úřad: Masarykova 119/60, 691 46 Ladná | tel.: 519 324 502 | info@obecladna.cz | vytvořeno firmou TimeTree | Statistika návštěvnosti