OBEC LADNÁ - oficiální web obce Ladná
Obecní úřad: Masarykova 119/60, 691 46 Ladná | tel.: 519 324 502 | info@obecladna.cz | kontakt

Rok na vsi 2010

LEDEN

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Jubilejní desátkou sbírku uspořádala Oblastní charita Břeclav ve spolupráci s farností Podivín, p. Ludmilou Střelskou a Obecním úřadem Ladná.
Výtěžek z letošní sbírky v Ladné byl 28.408,-Kč. Peníze budou použity na dokončení stavebních úprav v Domově sv. Agáty Břeclav pro matky s dětmi v tísni, na stavební úpravy Nízkoprahového denního centra a na podporu Krizového dobrovolnického centra, které pomáhá obětem neočekávaných živelných katastrof, krizových situací a neštěstí.

KROJOVÝ PLES
Dne 30. ledna 2010 se konal již čtvrtý Krojový ples, který uspořádalo občanské sdružení Chasa Ladná. K tanci i poslechu hrála DH Skaličané.
více fotografií na http://ladna.rajce.idnes.cz

Krojový ples 2010 1
Krojový ples 2010 1
Krojový ples 2010 2
Krojový ples 2010 2
Krojový ples 2010 3
Krojový ples 2010 3

ÚNOR

ZABIJAČKA A FAŠANK
Obec Ladná uspořádala 13.února 2010 obecní zabijačku pro občany. Na prostranství u budovy školy připravil zabijačkové hody pan Josef Koliba. Na zabijačku navázala fašanková veselice .Průvod masek, krojovaných členů chasy a členů Slováckého sdružení Lanštorfčané vyšel za doprovodu cimbálové muziky Notečka od místního kostela, postupně procházel obcí, zastavoval u „hospodářů“, kde krojovaní hoši zatančili šavlový tanec.
více fotografií na http://ladna.rajce.idnes.cz

Fašank 2010 1
Fašank 2010 1
Fašank 2010 2
Fašank 2010 2
Fašank 2010 3
Fašank 2010 3

KVĚTEN

DEN PRO LADNOU
Pořadatelem akce byla obec Ladná ve spolupráci s místními spolky a sdruženími. Na několika stanovištích po obci se mohli návštěvníci seznámit s činností spolků, navštívit výstavu rukodělných prací, výstavu minerálů a hornin místního sběratele p.Josefa Voškrdy nebo si zazpívat s Lanštorfčany. Jedním z největších lákadel bylo kaskadérské vystoupení na motorce, které předvedl Josef Radkovič z Hlohovce. Akce byla zakončena táborákem a diskotékou v parku Rasovna.
více fotografií na http://ladna.rajce.idnes.cz

ZÁJEZD DO DIVADLA DO BRATISLAVY
Obecní úřad uspořádal zájezd na divadelní představení „Zlatí chlapci“ do Slovenského národního divadla v Bratislavě. 

Den pro Ladnou 2010 1
Den pro Ladnou 2010 1
Den pro Ladnou 2010 2
Den pro Ladnou 2010 2
Den pro Ladnou 2010 3
Den pro Ladnou 2010 3

ČERVEN

BOLKOVA JEDENÁCTKA VS FC NOTOR LADNÁ
Pořadatel: Pohostinství U Parku-manželé Čulenovi. Přátelské utkání mezi sportovci a umělci z Bolkovy jedenáctky proti výběru ladenských fotbalistů. V rámci akce i následné Benátské noci vystoupila taneční skupina L.crew.
více fotografií na http://ladna.rajce.idnes.cz

Bolkova 11 1
Bolkova 11 1
Bolkova 11 2
Bolkova 11 2
Bolkova 11 3
Bolkova 11 3

ČERVENEC

SVĚCENÍ PRAPORU
V sobotu 3.července 2010 byly slavnostně vysvěceny obecní symboly. Žehnání provedl Mgr.Pavel Křivý, po průvodu obcí následoval kulturní program u obecního úřadu, na kterém se mj. představily děti z MŠ a ZŠ, taneční skupiny Actiwity dc z Břeclavi, L.crew z Ladné a Aneta Mendlová. Večerní zábavu obstarala DH Stříbrňanka. 
více fotografií na http://ladna.rajce.idnes.cz

KŘEST CD SLOVÁCKÉHO SDRUŽENÍ LANŠTORFČANÉ
V rámci oslav svěcení praporu proběhl také slavnostní křest nového CD Slováckého sdružení Lanštorfčané s názvem „Lanštorfská kaplička dlúho stójí“. Zpěváky doprovodila CM Jožky Severina.
více fotografií na http://ladna.rajce.idnes.cz

DEN OTEVŘENÉHO KOSTELA
Pořadatel: Farnost Podivín
Při příležitosti svěcení praporu byl pro veřejnost otevřen ladenský kostel. Pro zájemce byla připravená komentovaná prohlídka, možnost výstupu na kostelní věž, výstava liturgických předmětů a galerie kostelů břeclavského děkanátu.

Svěcení praporu 1
Svěcení praporu 1
Svěcení praporu 2
Svěcení praporu 2
Svěcení praporu 3
Svěcení praporu 3
Svěcení praporu 4
Svěcení praporu 4

SRPEN

ZEMĚ ŽIVITELKA
Obecní úřad uspořádal v sobotu 28.srpna 2010 pro zájemce z řad občanů zájezd do Českých Budějovic. Občané mohli navštívit tradiční výstavu Země živitelka a poté se projít po centru Českých Budějovic.

ROZKVETLÁ LADNÁ
Pořadatel: Kulturní komise obce Ladná
První ročník soutěže o upravené předzahrádky vyhrála paní Marta Holubová z ul. Masarykova. Komise hodnotila celkový vzhled, upravenost a estetické hledisko a rozhodla se ocenit občany, kterým není jejich okolí lhostejné.

ZÁŘÍ

PŘEDHODOVÉ ZPÍVÁNÍ
Pořadatel: Slovácké sdružení Lanštorfčané, obec Ladná
V sobotu 18.9.2010 se konalo již 12.předhodovní zpívání, velký úspěch zaznamenalo vystoupení taneční skupiny národopisného souboru Břeclavan, dále se představily mužské sbory z Josefova a Poštorné a CM Břeclavan s primášem Františkem Blažkem.

TRADIČNÍ HODY A HODKY
Pořadatel: Občanské sdružení Chasa Ladná, stárci Roman Kaňa a Michal Uher
Tradiční krojové hody a hodky se konaly v parku Rasovna. K tanci a poslechu hrála dechová hudba Skaličané. 
více fotografií na http://ladna.rajce.idnes.cz

ODHALENÍ BUSTY T.G.MASARYKA
Součástí hodů bylo odhalení busty T.G.Masaryka, která se na pomník u budovy základní školy vrátila po mnoha letech. Slavnostního odhalení se ujali zástupci Sboru dobrovolných hasičů a sponzor Ing.Josef Juračka.CHARITNÍ SBÍRKA V KOSTELE

Pořadatel: Místní farní charita, p.Ludmila Střelská

V září proběhla v kostele sbírka oblečení. Občané darovali oblečení, deky, obuv v 76 krabicích a 152 pytlích, na odvoz pak 1720,-kč.

Hody 2010 1
Hody 2010 1
Hody 2010 2
Hody 2010 2
Hody 2010 3
Hody 2010 3
Hody 2010 4
Hody 2010 4

ŘÍJEN

DRAKIÁDA
Pořadatel: Základní a mateřská škola Ladná
2.října se konala na místním fotbalovém hřišti drakiáda. Letos dětem opravdu foukalo a bylo hodnoceno téměř 50draků. Všechny děti byly za účast odměněny diplomem a sladkostmi. Na závěr se konal tradiční táborák.

DÝŇOVÁ SLAVNOST
Pořadatel:Základní a mateřská škola Ladná
11. října se konala Dýňová slavnost.Jako každý rok si děti i rodiče mohli vyřezat dýně a vyrobit podzimní dekorace. Součástí akce byl i táborák a na závěr lampiónový průvod obcí.

TÝDEN KNIHOVEN
Pořadatel: Místní knihovna Ladná
Pro seniory byl uspořádán Den otevřených dveřís možností seznámit se s prací na PC, dále proběhlo posezení s rodiči a dětmi, kde se všichni zájemci mohli seznámit s knihovnou. Na závěr si děti poslechly čtenou pohádku.

POSVĚCENÍ POKLONY SV.VENDELÍNA
V neděli 24.října posvětil Mgr.Pavel Křivý poklonu sv.Vendelína. Několik desítek farníků a občanů se sešlo u této drobné památky, aby byli při příležitosti generální opravy přítomni jejímu znovuvysvěcení. 

SÁZENÍ U KAPLIČKY
Pořadatel:Sdružení občanů Ladné
V rámci projektu Stromy místo letáků vysázeli členové sdružení, Sboru dobrovolných hasičů a dalších občanů 12 stromů, keře a růže v parku u kaple sv.Michala. 

PROSINEC

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA U KOSTELA
Pořadatel: Sdružení občanů Ladné
Tradiční nadílka u kostela tentokrát proběhla v poměrně mrazivém počasí, přesto byla hojně navštívena dětmi i dospělými. Před příjezdem Mikuláše na voze vystoupily děti ze základní školy a koledy zazpívali členové Slováckého sdružení Ladná.

VÁNOČNÍ KONCERT V KOSTELE
Pořadatel: Základní škola a Mateřská škola Ladná
Na tradičním koncertě vystoupili žáci ze školky a školy, jako hosté vystoupili Ladenští trubači, členové Slováckého sdružení Ladná a Aneta Mendlová.

HRADILOVA MŠE
Pořadatel: obec Ladná
Vystoupení Slováckého sdružení Charvatčané doprovázený orchestrem pod vedením Františka Macinky uspořádala obec Ladná, výtěžek byl věnován na další opravy kostela.

Nahoru
Obecní úřad: Masarykova 119/60, 691 46 Ladná | tel.: 519 324 502 | info@obecladna.cz | vytvořeno firmou TimeTree | Statistika návštěvnosti