OBEC LADNÁ - oficiální web obce Ladná
Obecní úřad: Masarykova 119/60, 691 46 Ladná | tel.: 519 324 502 | info@obecladna.cz | kontakt

Rok na vsi 2016

LEDEN

NOVOROČNÍ KONCERT

Na Novoročním koncertě pořádaném Obecním úřadem v Ladné, který se konal v neděli 3. 1. 2016 v kostele sv. Michaela Archanděla v Ladné, účinkoval Komorní orchestr Jana Noska ze ZUŠ Hodonín vedený dirigentem Davidem Herzánem a dětský Pěvecký sbor Crescendo ze ZUŠ Hodonín vedený sbormistrem Josefem Ilčíkem. Sólisty byli: Karolína Bajajová, Patricie Ingrová – housle a Josef Ilčík trubka. Zazněly skladby Martina Jakubíčka, Johanna Sebastiana Bacha, Arcangela Corelliho, Pavla Josefa Vejvanovského a úpravy českých a moravských koled pro dětský pěvecký sbor a smyčcový komorní orchestr.


BESEDA S POLICIÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Dne 6. 1. 2016 se uskutečnila beseda Klubu důchodců s Policií ČR. Policisté nprap. Ing. Miluše Buriánková a nprap. Bc. Martin Vlk seznámili přítomné o současných případech trestné činnosti páchané na seniorech. Dále poskytli informace a rady, jak těmto situacím předcházet. V závěru probrali problematiku tísňových linek IZS a předali posluchačům leták s telefonními čísly tísňových linek a linek důvěry provozovaných na území České republiky. 


II. OBECNÍ PLES

V sobotu 23. 1. 2016 se konal II. Obecní ples v Ladné. K tanci a poslechu hráli DH Liduška a DJ Ital. V programu vystoupili E.M. Dancers a taneční pár Kateřina Kebertová a Patrik Pliml z DPS Kometa Brno. Pro hosty plesu byl připraven plesový raut. Tímto bychom chtěli poděkovat všem sponzorům a všem, kdo se na přípravách plesu podíleli. Více fotografií naleznete zde: 

http://ladna.rajce.idnes.cz/II._Obecni_ples_-_23.1.2016/
P1200293
P1200314
P1200341
SDC15662
SDC15663
SDC15668
IMG_4719
IMG_4720
IMG_4752
IMG_4756
IMG_4764
IMG_4765

ÚNOR

LANŠTORFSKÝ FAŠANK A OBECNÍ ZABÍJAČKA

Dne 6. 2. 2016 se uskutečnil Laštorfský fašank s obecní zabíjačkou. Kolem desáté hodiny již bylo možno ochutnat ovárek a další pochutiny. Slavnostní průvod masek vyšel od kostela ve 13:00 hodin. Zastávky byly letos u Obecního úřadu Ladná, u pana Vaškoviče na ul. Masarykova, rodiny Čechovy ml. na ul. Mlýnská, rodiny Vlkovy ul. Sportovní, rodiny Šudrlovy na ul. Úlehlova a rodiny Vaculíkovy na ul. Anenská. Mezi maskami bylo možné vidět celou rodinku bílých králíků, čarodějnice, draka, cikánky nebo různé strašáky. Chasa a děti ze školy zatančili Pod šable a také různé neidentifikované tance. Průvod byl zakončen ve sportovní hale, kde všem zahrála Cimbálová muzika Moravica Františka Macinky. Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kdo se na přípravách této akce podíleli.

IMG_4618
IMG_4634
IMG_4635
IMG_4661
IMG_4671
IMG_4717

BŘEZEN

DĚTSKÝ KARNEVAL

V sobotu 5. 3. 2016 se v místní sportovní hala uskutečnil Dětský karneval s bratry Chabičovskými. Bylo připraveno zábavné odpoledne plné her a soutěží. Děti si mohly také zaskákat na skákacích hradech nebo vyzkoušet dětské tetování. Pro všechny byla na závěr losována bohatá tombola.


1. ROČNÍK SETKÁNÍ HARMONIKÁŘŮ

V sobotu 19. 3. 2016 se uskutečnil 1. ročník Setkání harmonikářů. Přehlídky se zúčastnilo přes 20 účinkujících z tuzemska i zahraničí. Více fotografií naleznete zde: 
http://ladna.rajce.idnes.cz/Setkani_harmonikaru_19.3.2016/

IMG_5015
IMG_4998
IMG_5043
IMG_5008
IMG_5049
IMG_5058
IMG_5226
IMG_5154
IMG_5174
IMG_5184
IMG_5190
IMG_5250

DUBEN

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

V sobotu 30. 4. 2016 se do Ladné sletěli velké i malé čarodějnice a čarodějové. U 10 stanovišť si vyzkoušeli své čarodějské schopnosti. Na závěr spálili Moranu, opekli si špekáčky a zatancovali si s country skupinou Čtyřlístek z Břeclavi. Veškeré fotografie naleznete zde: 
http://ladna.rajce.idnes.cz/Paleni_carodejnic_2016/

IMG_5483
IMG_5353
IMG_5360
IMG_5366
IMG_5436
IMG_5541
IMG_5565
IMG_5568
IMG_5579

KVĚTEN

OBECNÍ VÝLET DO JIŽNÍCH ČECH

V sobotu 7. 5. 2016 uspořádala Obec Ladná Jarní výlet do Jižních Čech. V programu byla návštěva zámku Český Krumlov a Jaderné elektrárny Temelín.

 
VÝSTAVA DĚTSKÝCH A ŽÁKOVSKÝCH PRACÍ

V sobotu dne 7. 5. 2016 se uskutečnila Výstava dětských a žákovských prací ZŠ a MŠ Ladná ke Dni matek. O slavnostní zahájení se postarala skupina děvčat, která přednesla básně a zazpívala lidové písničky pod vedením paní učitelky Pavlíny Kolářové. Více fotografií naleznete zde:
Výstava dětských a žákovských prací

MÁJOVÁ ZÁBAVA

V sobotu 14. 5. 2016 Chasa Ladná uspořádala Májovou zábavu s Túfarankou. Návštěvnost byla vysoká. Dechová hudba vytvořila výbornou atmosféru. Zábava trvala až do brzkých ranních hodin. Doufám, že půjde o novou tradici vyhledávanou v širokém okolí. 

Temelín_4
Temelín_3
Temelín_1
IMG_5660
IMG_5621
IMG_5624
IMG_5638
IMG_5647
IMG_5639
IMG_5668
IMG_5700
IMG_5731_detail
IMG_5735
IMG_5753
IMG_5737_detail

ČERVEN

ZÁVODY MLADÝCH HASIČŮ V POŽÁRNÍM ÚTOKU

Dne 11. 6. 2016 byly stejně jako v loňském roce uspořádány závody pro Mladé hasiče v požárním útoku. Zúčastnilo se celkem 21 družstev – 10 v kategorii mladších a 11 v kategorii starších žáků. Počasí nám vyšlo a i přes malé karamboly vše nakonec proběhlo jak mělo a všichni jsme si i tyto závody užili. soutěžilo se v kategoriích Mladší a Starší žáci. Děti z Ladné soutěžili v kategorii starší žáci v týmech Ladná A, který se umístil na 5. místě a Ladná B, který skončil na 8. místě. Pro domácí děti bylo po soutěži připraveno v rámci oslav sladké překvapení v podobě dortu – hasičského auta. Ten pro děti upekla naše spoluobčanka paní Linda Černá, za což jí touto cestou děkujeme.
Občerstvení jak při závodech, tak i při taneční zábavě zajistila i v letošní roce paní Věra Svobodová s rodinou. Děkujeme za ochotu a vstřícnost. Náš dík patří také členům TJ Sokol Ladná za poskytnutý areál. Nic z toho by se ale nemohlo uskutečnit bez přičinění členů našeho spolku včetně mladých hasičů a jejich rodinných příslušníků a bez vydatné podpory a spolupráce naší obce. Děkujeme.

LETNÍ VÝLET

V sobotu 18. 6. jsme vyrazili v nevelkém počtu na zámek Hradec nad Moravicí, který se skládá z Červeného zámku - bývalé hospodářské budovy a stáje, Bílého zámku - samotné sídlo a Bílé věže, která sloužila jako vodárna. Kolem těchto tří staveb se rozkládá 60-ti hektarový lesopark. Býval sídlem levobočných Přemyslovců. Pobývala zde vdova po Přemyslu Otakaru II. Kunhuta. Posledními majiteli byla knížata Lichnovští, kteří zde sídlili po šest generací. Jejich hosty byli Mánes, Beethoven, Paganini, Liszt /jeho srdce je uloženo v místním kostele/ a mnoho dalších. Po prohlídce jsme se vydali do středu Opavy, kde si někteří prohlídli historické centru anebo se naobědvali. Na odpoledne jsme měli zamluvenou prohlídku Dolní oblasti Vítkovic v Ostravě s výstupem na vysokou pec a vyhlídkovou věž Bolt Tower, která měří 72 metrů. Pro některé z nás byl výstup adrenalinovým zážitkem. Odměnou nám byla nádherná vyhlídka na celé hornické město a Beskydy s Lysou horou.


TAKTICKÉ CVIČENÍ SLOŽEK IZS V OBCI LADNÁ


Námětem cvičení byl výbuch nalezené munice, na kterou narazil strojník během výkopové práce. Při výbuchu byl muž vážně zraněn a z poškozeného zemního stroje unikly provozní kapaliny. I přes vážná zranění si byl strojník schopen přivolat pomoc, a to s využitím mobilní aplikace „ZÁCHRANKA“. Při následném ohledání místa události nalezli policisté další nevybuchlou munici, která se nacházela v řece. 
Zahájení jehož se ujal ředitel jihomoravské policie plk. Ing. Leoš Tržil, odstartovalo před desátou hodinou 22. 6. 2016 u mostu přes Dyji za obcí Ladná a jednotlivé složky začaly postupně provádět úkoly, které vyplývají z jejich činností.
Hlavním cílem cvičení bylo ověření připravenosti složek IZS při společném zásahu. Na závěr lze zmínit, že do tohoto opatření byla zapojena také Pyrotechnická služba Policie ČR, která je výkonným útvarem s celorepublikovou působností. Právě pyrotechnici vykonávají odborné úkony spojené s manipulací a přepravou munice, výbušnin či podezřelých předmětů a nástražných výbušných systémů. Stejně tak nelze opomenout ani Odbor speciálních potápěčských činností a výcviku, jehož policisté se na cvičení také podíleli. Součástí taktického cvičení byla rovněž prezentace obou zmíněných složek. Do této akce se zapojila též Jednotka sboru dobrovolných hasičů Ladná. Šlo především o podpůrnou pomoc při ošetření zraněného řidiče a jeho přesun do sanitního vozu.


GULÁŠ CUP

V sobotu 25. 6. 2016 uspořádal Hostinec U parku další ročník Guláš Cupu v Ladné. Letošního klání ve vaření guláše se zúčastnilo celkem 10 soutěžních týmů. Začátek byl načasován na 11. hodinu, kdy došlo k zapálení pod kotli a ve 14:30 bylo možno ochutnat první výtvory. V nabídce byly kromě hovězích též vepřový, zabíjačkový, srnčí nebo třeba tzv. Pirátský sen, který připravil tým Rumových pralinek. Odpolední degustaci kulinářských dobrot zpříjemnili svými písničkami country kapela Čtyřlístek z Břeclavi a následně místní mužáci Lanštorfčané. Dle výsledkové listiny se na 1. místě umístili Tenisté, druhé obsadili Důchodci, třetí Šoféři, čtvrté Fotbalisti, páté společně Obecní úřad a tým Na Vodě, šesté Rumové pralinky, sedmé Myslivci, osmé Kúcký Vredzi a deváté Mužáci.  


IMG_5817
IMG_5773
IMG_5774
IMG_5792
IMG_6073
IMG_5983
červený zámek
Bílý zámek
bolt_exterier
IMG_6140
IMG_6160
IMG_6176
IMG_6227
IMG_6232
IMG_6237
IMG_6245
IMG_6306
Tenisti

ČERVENEC

FOTBALOVÝ TURNAJ ULIC 

Letošního Fotbalového turnaje ulic, který se konal 23. 7. 2016, se zúčastnilo celkem 7 týmů. Ulice Úlehlova, Ořechová, Masarykova, Sportovní se spojila s Lužní pod názvem Spolu, Lipová, Anenská a Růžová. Počáteční výkop byl v 10:00h. Hrálo se 5 + 1 hráč a každý zápas na 10 + 10 min. Přesto vzájemné turnaje končili až kolem 15:00hod. Letošním vítězem se stala ul. Masarykova v celkovém pořadí následovaly ul. Ořechová, Anenská, Úlehlova, Růžová, Spolu a Lipová. Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravách a průběhu turnaje.


masarykova
IMG_6449
anenska
DSCF0697
DSCF0699
DSCF0712
DSCF0793
DSCF0795
IMG_6452

SRPEN

ZÁŘÍ

VÝLET SENIORŮ DO BRATISLAVY

V sobotu 3. 9. 2016 jsme s Klubem seniorů a dalšími zájemci vyrazili do hlavního města Slovenska Bratislavy. První naší zastávkou byl Bratislavský hrad, který byl bohužel na dva dny uzavřen z důvodu konání sumitu evropských poslanců. Měli jsme ale možnost si projít okolí hradu a podhradí, které bylo velmi pěkné a všude bylo vysazeno velké množství zeleně. Přes židovskou čtvrť a zbytky městských hradeb jsme došli ke konkatedrále sv. Martina. U nejstarší univerzity v Uhrách Academie Istropolitány jsme si pochutnali na haluškách s bryndzou. V celém historickém centru probíhaly dny řemesel, takže jsme se mohli pokochat paličkováním, drátováním, dřevořezbou a dalšími řemesly z celého Slovenska. Na hlavním náměstí byl přichystán folklorní program, tak jsme při kávičce a zákusku měli možnost sledovat vystoupení malých dětí ve folklorních souborech. Závěr výletu jsme strávili na nábřeží Dunaje, odkud byl také odjezd. 

PŘEDHODOVNÍ ZPÍVÁNÍ 

V pátek dne 16. 9. 2016 se uskutečnilo již 18. Předhodovní zpívání v Ladné. Na úvod se představila Cimbálová muzika Jožky Severina s primášem Ing. Janem Blažkem. Následoval blok písní v podání domácích Lanštorfčanů. Dále potěšili nejen zpěvem mužáci z Týnce, kde jejich vedoucí František Čech přidal i několik humorných příběhů "ze života". Folklorní kroužek při ZŠ Ladná si letos připravil dva vstupy, v tom prvním zazpívaly místní děvčata a v tom druhém spolu s chlapci předvedli taneční pásmo pod názvem Námluvy.  K nejpočetnějšímu uskupení účinkujících patřil mužský sbor Šatavan ze Žabčic, který prezentoval písničky z tamního regionu. Letos se poprvé představil v Ladné ženský sbor z Moravské Nové Vsi pod vedením Jaroslavy Sečkářové. Zazpívaly krásné písničky z Podluží. Posledním sborem byli mužáci z Prušánek, kteří se v Ladné cítí jako doma, s Lanštorfčany mají dlouholetou "družbu". Závěr programu patřil hostům pořadu panu Janu Zaviačičovi a jeho dceři Janě z Brumovic. Jenda Zaviačič je znám především jako umělecký vedoucí Cimbálové muziky Vonica z Krumvíře. Jeho dcera je neméně známá lidová zpěvačka, která vystudovala konzervatoř a nyní se věnuje výuce na LŠU. Zazpívali písničky z regionu Hanáckého slovácka a Podluží. 


KROJOVANÉ HODY A HODKY

Letošní hody připadly na 17. a 18. 9. 2016 a hodky 24. 9. 2016. K tanci a poslechu hrála dechová hudba Legrúti. Začátek byl vždy ve 14:00hod., a to krojovaným průvodem z parku Rasovna. Letošní krojovanou chasu tvořili Petr Mendl, Vojtěch Struhár, Filip Novák, Filip Střelský, Stanislav Stehlík, Jan Bartoš, Jan Hrdlička, Lukáš Příborský, Gabriela Vlková, Eliška Valášková, Adéla Teturová, Simona Pulkrábková, Kristýna Hrdová, Vendula Pazderová a Žaneta Kociánová. Počasí hodům přálo a tak se všichni veselili až do brzkých ranních hodin. 

2. ROČNÍK MEMORIÁLU TONDY ČERNÉHO

Letošního již 2. ročníku memoriálu Tondy Černého se zúčastnilo na 25 cyklistů. Trasa cyklovýletu vedla z Ladné přes Sedlec. Mikulov, Milovice, Rakvice a zpět do Ladné. Na jednotlivých zastávkách se účastníci občerstvili mimo jiné i výborným burčákem. Více fotografií naleznete na obecním rajčeti: 
http://ladna.rajce.idnes.cz/2._rocnik_Memorialu_Tondy_Cerneho_28.9.2016/

DSCN1571
DSCN1570
DSCN1568
IMG_6505
IMG_6516
IMG_6563
IMG_6583
IMG_6597
IMG_6603
IMG_6750
IMG_6765
IMG_6821
IMG_7237
IMG_7152
IMG_7158
P1150253
P1150263
P1150320

ŘÍJEN

DRAKIÁDA

ZŠ a MŠ Ladná ve spolupráci s Obecní úřadem uspořádali 22. října drakiádu. Počasí bylo nádherné a snad nikomu moc nevadilo, že vítr foukal málo. Děti dostaly sladkou odměnu a konal se i tradiční táborák.

P1070499
IMG_7528
IMG_7551
P1070521
P1070531
IMG_7557

LISTOPAD

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ VOJTĚCHA VOZDY A SBÍREK OBČANŮ LADNÉ

Ve dnech 19. - 20. 11. 2016 uspořádal Klub seniorů v Ladné Výstavu fotografií Vojtěcha Vozdy a sbírek občanů Ladné. Kromě zmiňovaných fotografií zde bylo k vidění třeba sbírky půllitrů, zvonečků, panenek nebo také starých fotoaparátů. Akce se těšila hojné účasti návštěvníků.  

I. ADVENTNÍ KONCERT

V neděli 27. 11. 2016 se uskutečnil I. Adventní koncert. Zahájení se ujala starostka obce, která představila Jana Huňaře ze Staré Břeclavi. Tento zde vystavil vyřezávané a kované Betlémy. Po seznámení s prací řezbáře a uměleckého kováře zazpíval a zahrál na "gajdy". V programu se dále představili domácí mužský sbor Lanštorfčané, mužský sbor z Kyjova a sólistka Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů Kamila Šošovičková. Adventní atmosféru nádherně dokreslila tetička Štěpánová z Ježova, která mezi písněmi pronesla staré pranostiky a pověsti. Zazněly zde jak adventní písně, koledy tak i slovácké písničky. Po oficiální části večera následovala volná beseda s lidovou písničkou.  

IMG_7590
IMG_7567
IMG_7568
IMG_7569
IMG_7571
IMG_7572
IMG_7578
IMG_7579
IMG_7593
IMG_7631
IMG_7641
IMG_7595
IMG_7596
IMG_7597
IMG_7648
IMG_7668
IMG_7689
IMG_7708

PROSINEC

II. ADVENTNÍ KONCERT

V rámci druhého adventního koncertu vystoupili v místní sportovní hale Ladenští trubači ve složení: 1. trubka: Alena Valčuhová (ze Svatobořic), 2. trubka: Jan Sedláček, trombon: Zdeněk Vrbík, tuba: František Sedláček. V podání tohoto žesťového kvarteta zazněly melodie známé i neznámé od renezance přes baroko a romantismus až po současnost od autorů známých (Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, Franz Schubert, Johann Strauß) i méně známých (Vincenzo Galilei, Jean-Joseph Mouret, Scott Joplin). Nakonec zazněla směs písniček od legendární švédské skupiny ABBA.


MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

V pondělí 5. 12. 2016 uspořádalo Sdružení občanů Ladné Mikulášskou nadílku. Začátek byl v 16:45hod., kdy před kostelem zazpívali koledy děti ze ZŠ Ladná. Po nich se nesly koledy v podání domácího mužského sboru Lanštorfčanů. Následovalo rozsvícení vánočního stromu. Pak asi v 17:00hod. přišel sv. Mikuláš se svou družinou, který děti odměnil nadílkou. Pro dospělé zde byl připraven svařák nebo horký čaj. Na prostranství u kostela se sešla téměř celá obec. Součástí akce byl i Mikulášský jarmark, kde si mohli návštěvníci koupit různé výrobky místních šikovných kutilů. Děkujeme všem kdo se na přípravě nadílky podíleli.   

III. ADVENTNÍ KONCERT

Třetí adventní neděli obohatili svým koncertem děti z MŠ a ZŠ Ladná. Zazněly koledy, básničky i vánoční přání. Děti za doprovodu hudby zatancovali a zazpívali nejen v českém jazyce, ale i v angličtině. Součástí koncertu byl adventní jarmark, kde si návštěvníci mohli zakoupit různé vánoční ozdoby. 

IV. ADVENTNÍ KONCERT

V neděli 18. 12. 2016 se uskutečnil IV. Adventní koncert, kterého se zhostila skupina Flash Band. Toto uskupení 13 mladých muzikantů, kteří se pohybují na rozhraní různých hudebních stylů, přičemž jazz a swing jsou jejich srdci nejblíže, Tak v podání vokálního tria ve složení Zuzana Machová, Lenka Kubíková a Klára Sobotková zazněly jak koledy, tak i písničky ze známých českých pohádek v zajímavé úpravě. Poděkování patří paní Jílkové za poskytnutí vánočního stromku a místním důchodkyním za jeho výzdobu, panu Janu Huňařovi za zapůjčení Betlémů a všem kdo se podíleli na adventních koncertech, místnímu mužskému sboru Lanštorfčanů, Ladenským trubačům, dětem a učitelkám ze ZŠ a MŠ Ladná.    

IMG_7747
IMG_7748
IMG_7754
IMG_7756
IMG_7770
IMG_7773
IMG_7790
IMG_7804
IMG_7807
IMG_7784
IMG_7779
IMG_7828
IMG_7838
IMG_7851
IMG_7868
IMG_7901
IMG_7910
IMG_7964
IMG_7969
IMG_7978
IMG_7976
IMG_7994
IMG_8003
IMG_8008
Obecní úřad: Masarykova 119/60, 691 46 Ladná | tel.: 519 324 502 | info@obecladna.cz | vytvořeno firmou TimeTree | Statistika návštěvnosti