OBEC LADNÁ - oficiální web obce Ladná
Obecní úřad: Masarykova 119/60, 691 46 Ladná | tel.: 519 324 502 | info@obecladna.cz | kontakt

Rok na vsi 2018

LEDEN

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

V sobotu 6. 1. 2018 a v neděli 7. 1. 2018 proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka pod záštitou Charity. Sešlo se několik skupin koledníků a navštívili postupně všechny domácnosti. V neděli pak měli připravené malé občerstvení v místní sportovní hale.  Letos se vybralo v celém okrese Břeclav téměř 3 000 000,- Kč. Do sbírky se zapojilo 70 obcí, bylo připraveno 520 kasiček a koledování se zúčastnilo na 1800 koledníků. V naší obci se vybralo 42 297,- Kč. Charita děkuje všem štědrým dárcům. 

NOVOROČNÍ KONCERT

Na Tři krále dne 6. 1. 2018 uspořádala Obec Ladná v místním kostele sv. Michaela Archanděla Novoroční koncert. V podání Chrámového sboru  a orchestru z Velkých Bílovic pod vedením Luboše Řehánka tak zazněly melodie "Tichá noc" od Franze Xavera Grubera, Vánoční pastýřská symfonie v úpravě již zmíněného sbormistra a Česká mše vánoční "Hej mistře" od Jakuba Jana Ryby. V rámci tohoto koncertu se představili sólisté Eliška Herůfková, soprán - Romana Šťavíková, alt - Jana Oslzlá, tenor - Michal Tetur a bas - Radovan Osička.  Na závěr všem hudebníkům a zpěvákům poděkoval místní duchovní správce pan Slavomír Bedřich. Po závěrečném potlesku si všichni ještě zazpívali vánoční píseň "Narodil se Kristus pán".

IV. OBECNÍ PLES

Již počtvrté uspořádala Obec Ladná svůj Obecní ples. Termín byl stanoven na 13. 1. 2018. V bohatém programu se představili Mažoretky z Moravské Nové Vsi, taneční pár TK Classic při SVČ Hodonín Lukáš Semela a Barbora Tomíková, který předvedl latinskoamerické tance, žonglér Martin Hostínský se svou světelnou show a taneční skupina N.C.O.D. Nechyběl ani bohatý raut, který připravil kolektiv kuchařek z místní Mateřské školy. K tanci a poslechu hrály střídavě kapely Tůfaranka a skupina Graf. O půlnoci proběhlo slosování též bohaté tomboly. Parket byl permanentně plný a návštěvníky po půlnoci překvapilo i nezvyklé zasnoubení jednoho z místních párů. 

XV. PLES REGIONU PODLUŽÍ

Již 15. Ples Regionu Podluží letos uspořádala Obec Ladná. Termín byl stanoven na pátek 26. 1. 2018. O zahájení se postaral místní mužácký sbor Lanštorfčané jak jinak než písničkami z Podluží. V bohatém programu vystoupila taneční skupina N.C.O.D. s dvěma projekty Policejní akademie a Magnety, dále se svou show na téma Tenis Juggler Martin Hostinský a latinskoamerické tance předvedl taneční pár Nikolas Novák a Julie Baláková. Součástí plesu byl i bohatý raut, který připravil kolektiv kuchařek z místní Mateřské školy. Návštěvníci plesu také mohli "okoštovat" víno od místního vinaře Stanislava Holuba. Kolem půl noci proběhlo slosování tomboly jejíž hlavní cenou byla vířivka. Moderátorského mikrofonu se ujala Svatava Rudolfová. K tanci a poslechu hrály střídavě dechová hudba Zlaťulka a skupina Graf.    


DĚTSKÝ KARNEVAL

V neděli 28. 1. 2018 se uskutečnil v Ladné Dětský karneval. Pro děti bylo připraveno mnoho dětských her, tanečků, skákací hrad a dětské tetování. Letos mezi děti přisli M
ickey Mouse a Minnie, se kterými se vydováděli jak děti, tak rodiče. Účast byla vysoká, kolem 80 dětí v maskách a téměř 150 dospělých. Na závěr si každé z dětí vylosovalo v tombole  malý dárek. 

IMG_8938
IMG_8939
IMG_8940
IMG_8961
IMG_8959
IMG_8957
IMG_8954
IMG_8945
IMG_8950
IMG_8968
IMG_9019
IMG_8983
IMG_8977
IMG_9042
IMG_9045
IMG_9064
IMG_9087
IMG_9098
IMG_9115
IMG_9101
IMG_9104
IMG_9124
IMG_9152
IMG_9171
IMG_9204
IMG_9246
IMG_9272
IMG_9285
IMG_9305
IMG_9307
IMG_9337
IMG_9274
IMG_9329

ÚNOR

LANŠTORFSKÝ FAŠANK A OBECNÍ ZABÍJAČKA

Dne 10. 2. 2018 se uskutečnil již tradiční Lanštorfský fašank s obecní zabíjačkou. Kolem desáté hodiny již bylo možno ochutnat ovárek a další pochutiny. Slavnostní průvod masek vyšel od kostela ve 13:00 hodin. Zastávky byly letos u Sportovní haly, u rodiny Kolibovy na ul. Sportovní, rodiny Krůtilovy na ul. Růžová, u rodiny Střelské na ul. Masarykova a rodiny Příborských na ul. Ořechová. Mezi maskami bylo možné vidět Kominíky, dráteníky, nevěstu se ženichem, žabičky s vodníky, opici, jeptišky, mexikánky a také třeba Miss Fašank 2018. Chasa zatančila Pod šable a také různé jiné tance. Průvod byl zakončen ve sportovní hale, kde všem zahrála Cimbálová muzika Moravica Františka Macinky a zazpíval místní sbor Lanštorfčané. Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kdo se na přípravách této akce podíleli.

IMG_9351
IMG_9366
IMG_9359
IMG_9380
IMG_9385
IMG_9428
IMG_9490
IMG_9600
IMG_9606

BŘEZEN

III. SETKÁNÍ HARMONIKÁŘŮ V LADNÉ

V sobotu 31. 3. 2018 se uskutečnilo již 3. v pořadí setkání harmonikářů v Ladné. Na pódiu se představilo téměř 30 účinkujících. Nejmladší muzikantkou byla Anežka Strážnická z Náměště nad Oslavou, která v současné době navštěvuje 1. třídu základní školy. Moderování se ujala Miroslava Šubíková z Rakvic, která také přispěla do programu svým vystoupením. Ladná zde měla také zastoupení a tím byl Leopold Morávek, muzikant a zpěvák z místního mužáckého sboru Lanštorfčané.  

IMG_9753
IMG_9758
IMG_9760
IMG_9800
IMG_9884
IMG_9889
IMG_9902
IMG_9912
IMG_9922

DUBEN

BESEDA S LANŠTORFČANY

25. 4. 2018 uspořádal Klub důchodců Ladná besedu s místním mužským pěveckým sborem Lanštorfčané. V podání tohoto sboru zazněly známé a i celkem nové lidové písničky. Na cimbál mužáky doprovodil Tomáš Svačina. K závěru se přidali i důchodci.  

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

V pondělí 30. 4. 2018 uspořádala Obec Ladná ve spolupráci s ZŠ a MŠ Ladná již tradiční Pálení čarodějnic. Pro děti byly připraveny různé soutěže a závody. Na závěr proběhlo vyhodnocení a každá malá čarodějnice či čaroděj si odnesl diplom a sladkou odměnu. Letošní soutěž o nejoriginálnější čarodějnický dopravní prostředek vyhrála Maruška Priesterrathová. Vyvrcholením zábavného odpoledne bylo upálení papírové čarodějnice, kterou připravily děti z MŠ Ladná a následné opékání špekáčků. Večer pak přijela zazpívat všem country skupina Čtyřlístek.  

IMG_9966
IMG_9976
IMG_9977
IMG_9974
IMG_9981
IMG_9989
IMG_9990
IMG_9991
IMG_9998
IMG_0011
IMG_0012
IMG_0028
IMG_0031
IMG_0033
IMG_0058
IMG_0066
IMG_0086
IMG_0103
IMG_0142
IMG_0164
IMG_0187

KVĚTEN

MÁJOVÁ ZÁBAVA

V sobotu 12. 5. 2018 uspořádala již tradičně Chasa z Ladné Májovou zábavu s Túfarankou. Kromě domácích se zde sjeli také přespolní krojovaní  a tak bylo veselo jak na hody. O půlnoci bylo vyhlášeno půlnoční sólo. Krásné melodie doplnil zpěv Břetislava Osičky z Lanžhota, Mirka Mordycha, Dity Bilíkové a Hanky Bílkové. O přestávce si také zazpívali místní mužáci.   

IMG_0215
IMG_0208
IMG_0209
IMG_0210
IMG_0211
IMG_0217
IMG_0221
IMG_0235
IMG_0247

ČERVEN

ZÁVODY MLADÝCH HASIČŮ V POŽÁRNÍM ÚTOKU

SDH Ladná uspořádal dne 9. 6. 2018 Závody mladých hasičů v požárním útoku. Na úvod všechny přivítal předseda SDH Ladná Rostislav Střelský. Poté promluvila k soutěžícím starostka obce Ladná paní Renáta Priesterrathová a člen krajského zastupitelstva pan Richard Zemánek. Pak již následovaly vlastní závody. Závodní týmy byly rozděleny do dvou kategorií, mladší hasiči (6 - 10 let) a starší hasiči (10 - 15 let). První z uvedených skupin  se závodů zúčastnily celky ze Strachotína, Poštorné A, Moravské Nové Vsi, Velkých Pavlovic, Tvrdonic, Pošmor, Poštorné B, Staroviček A a B. Starší hasiče prezentovaly týmy: Starovice A, Strachotín, Přítluky, Ladná, Tvrdonice, Velké Pavlovice a Poštorná. Domácí hasiči vybojovali ve skupině starších hasičů krásné 4. místo. Gratulujeme. 

GULÁŠ CUP

Hostinec U Parku uspořádal dne 23. 6. 2018 již tradiční Guláš Cup. Letošního klání se zúčastnilo 7 soutěžních uskupení: Řidiči, Sněženky a Machři, Sáďova banda, U Tří kamarádů, Důchodci, TJ Sokol Ladná a Rebelové. Celou akci moderoval DJ Marco. Pro děti bylo připraveno malování na obličej, skákací hrad a přišli také Mickey Mouse a Minnie, Vítězem gulášového klání se letos stali fotbalisté z TJ Sokol Ladná. 


Hasiči_28
Hasiči_29
Hasiči_7
Hasiči_35
Hasiči_30
Hasiči_13
Guláš_1
IMG_0324
IMG_0331
IMG_0320
IMG_0337
IMG_0338
IMG_0351
IMG_0368
IMG_0392

ČERVENEC

FOTBALOVÝ TURNAJ ULIC

Dne 14. 7. 2018 se uskutečnil tradiční Fotbalový turnaj ulic. Sportovního klání se utkaly ulic Ořechová, Růžová a smíšené Spolu (Sportovní, Lužní) a Ulenská (Úlehlova, Anenská). Počasí nám přálo, sluníčko hřálo, místy až dost. Celá akce se obešla bez větších úrazů. Prvenství letos vybojoval tým smíšených ulic Ulenská. Druhé místo obsadila ul. Ořechová, třetí byl smíšený tým Spolu a čtvrtá ul. Růžová. Gratulujeme. Následné oslavy trvaly až do večerních hodin.

IMG_0485
IMG_0495
IMG_0499
IMG_0502
IMG_0542
IMG_0538
IMG_0531
IMG_0527
IMG_0548_detail

SRPEN

ZÁŘÍ

PŘEDHODOVNÍ ZPÍVÁNÍ

Na letošním 20. Předhodovním zpívání 21. 9. 2018 se představily sbory z Ladné, Kobylí, Čejkovic, Moravské Nové Vsi a ženský sbor z Bulhar. Dále nádherně zazpívala místní děvčata Eliška Nováková a Helenka Struharová. Na závěr proběhl křest v pořadí již 3. CD s názvem Za lanštorfskú dědinú řeka Dyja teče. CD pokřtila starostka obce Renáta Priesterrathová a Libor Vymyslický, který navrhl grafickou formu obalu. Hudební doprovod zajistila CM Vladimíra Beneše. Domácí Lanštorfčané pak pogratulovali svému dlouholetému kolegovi a kamarádovi Josefu Šílovi k jeho významnému jubileu 80 let.

KROJOVANÉ HODY V LADNÉ

Letošním hodům přálo počasí a tak krojový průvod mohli postupně vidět téměř v každé ulici. V sobotu zahájila hody paní starostka, která předala "hodové právo" krojované chase. Následovalo položení věnce k pomníku padlých spoluobčanů za 1. světové války, kdy zazněla státní hymna. Poté již začalo hodové veselí pod májú.  Letos zavítalo do Ladné bez mála 30 přespolních šohajů. Dojeli chlapci ze Staré Břeclavi, Podivína, Charvátské Nové Vsi, Poštorné, Rakvic, Parýža (Hlohovce) a z Tvrdonic. Letošní krojovanou chasu tvořili  Filip Novák, Lukáš Příborský, Filip Střelský, Vojtěch Struhár, Stanislav Stehlík, Matěj Juračka a kluci půjčení ze Staré Břeclavi: Marek Huňař, Filip Klimovič a Lukáš Skuhravý. Dále děvčata: Adéla Teturová, Vendula Pazderová, Kristína Hrdová, Klára Vaculíková, Eliška Nováková, Helena Struhárová a Kristýna Hůrská. Malované ornamenty na hodové máji a šohajkách zhotovila Adéla Teturová, která připravila i originální mašličky na mrkvové sólo. Děkujeme. V neděli pak chasu doplnili mužáci ve složení Jan Struhár, Stanislav Maxa, Stanislav Holub, Martin Hrdlička, Jan Novák, František Kobr, Martin Vlk, Zdenek Stehlík, Pavel Mendl, Miroslav Nešpor a Rudolf Hrdlík. K tanci a poslechu hrála DH Legrůti z Velkých Bílovic.

P-03
P-05
P-10
P-24
P-27
P-31
P-33
CD_III
P-44
IMG_0812
IMG_0848
IMG_0767
IMG_1169_detail
IMG_0815
IMG_1167
IMG_1162
IMG_1045
IMG_1213
IMG_1024
IMG_1072_detail
IMG_1040

ŘÍJEN

VÝSADBA STROMU SVOBODY 

Dne 28. 10. 2018 v den 100. výročí vzniku Československé republiky slavnostně vysadili občané Ladné nový Strom svobody. Úvodem všechny přivítala starostka obce. Poté se ujal slova kněz pan Slavomír Bedřich, který novému stromu požehnal. Následoval krátký proslov místostarosty. Za zpěvu písně "Ach synku synku" v podání mužského sboru Lanštorfčanů přišel Tomáš Garrigue Masaryk, kterého ztvárnil Jaroslav Švach. Pozdravil občany Ladné a popřál novému stromu ať vzkvétá a mohutní. Na závěr zazněla hymna ČR. Po tomto programu bylo připraveno v místní sportovní hale vystoupení hudebního uskupení MELODY GENTLEMEN z nedaleké Lednice, které svými melodiemi připomnělo atmosféru 1. republiky.

Lípa_01
Lípa_02
Lípa_03
Lípa_09
Lípa_14
Lípa_27
Lípa_37
Lípa_39
Lípa_42

LISTOPAD

VÝSADBA VĚTROLAMU ZA PRÚTNÍKEM

Tak se nám podařilo během dvou dnů vysadit nový větrolam za Prútníkem. Sluníčko nám přálo. Každý den přišlo bez mála 30 ochotných spoluobčanů, kteří přiložili ruce k dílu. Děkujeme.

IMG_1329
IMG_1330
IMG_1331
IMG_1348
IMG_1354
IMG_1360
IMG_1373
IMG_1379
IMG_1381
IMG_1389
IMG_1364
IMG_1367

PROSINEC

1. ADVENTNÍ NEDĚLE

První adventní neděli 2. 12. 2018 uspořádalo koncert Slovácké sdružení Lanštorfčané. Na úvod všechny přivítala paní starostka a popřála klidné prožití svátků vánočních. Pak již zazněly adventní písně a koledy v podání Lanštorfčanů a mužského sboru z Moravského Žižkova. Svým zpěvem také potěšila místní zpěvačka Eliška Nováková, která si pozvala kamarádku Kateřinu Konečnou z Podivína. Na závěr pak všichni zazpívali koledu Tichá noc. 

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

Dne 5. 12. 2018 Sdružení občanů Ladné uspořádalo tradiční Mikulášskou nadílku pro děti z Ladné. Na úvod zazpívaly děti z místní MŠ a ZŠ. Následovaly koledy v podání mužského sboru Lanštorfčanů. Pak již přišli mezi děti sv. Mikuláš s andělem a čertem, kteří postupně obdarovali hodné místní děti. Pro dospělé byl připraven jarmark s různými výrobky především s vánoční tématikou. Zahřát se bylo možno teplým svařákem nebo čajem. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří podpořili tuto akci a podíleli se na její organizaci. 

2. ADVENTNÍ NEDĚLE

Na druhou adventní neděli 9. 12. 2018  si připravily program děti ze ZŠ a MŠ Ladná. Na úvod všechny přivítala ředitelka školy paní Jana Mrázová, která zapálila druhou svíčku adventního věnce. Pak již pódium patřilo dětem. Zazněly koledy a písničky. Dále různá taneční představení. Na závěr si všichni zazpívali koledu Tichá noc. Součástí byl i adventní jarmark s různými výrobky dětí.

3. ADVENTNÍ NEDĚLE

Na 3. adventním koncertě v neděli 16. prosince v 17:00 hod. vystoupili v místní sportovní hale Ladenští trubači. V podání tohoto žesťového kvarteta zazněly skladby a melodie známé i neznámé od středověku přes renezanci, baroko, klasicismus a romantismus až po současnost od autorů známých (Vivaldi, Bach, Händel, Mozart, Rossini) i méně známých či úplně neznámých (Thoinot Arbeau, Michael Praetorius, Isaac Posch, Jeremiah Clarke a dalších).


VÁNOČNÍ KONCERT

V sobotu 29. 12. 2018 uspořádala Obec Ladná v místním kostele sv. Michaela archanděla Vánoční koncert. V programu se představily smíšený sbor Melodika  a dětský sbor Kadúbek pod vedením sbormistra Martina Jury. Zazněly Dětská mše vánoční, dále koledy z celého světa, melodie z filmu Forest Gump a na závěr domácí koledy. 

IMG_1481
IMG_1483
IMG_1485
IMG_1486
IMG_1487
IMG_1492
IMG_1494
IMG_1498
IMG_1532
IMG_1545
IMG_1552
IMG_1555
IMG_1558
IMG_1561
IMG_1566
IMG_1579
IMG_1570
IMG_1599
IMG_1602
IMG_1630
IMG_1641
IMG_1652
IMG_1671
IMG_1697
IMG_1717
IMG_1721
IMG_1725
IMG_1726
IMG_1722
IMG_1708
IMG_1728
IMG_1729
IMG_1719
IMG_1837
IMG_1839
IMG_1844
IMG_1836
IMG_1834
IMG_1879
IMG_1869
IMG_1866
IMG_1878
Obecní úřad: Masarykova 119/60, 691 46 Ladná | tel.: 519 324 502 | info@obecladna.cz | vytvořeno firmou TimeTree | Statistika návštěvnosti