OBEC LADNÁ - oficiální web obce Ladná
Obecní úřad: Masarykova 119/60, 691 46 Ladná | tel.: 519 324 502 | info@obecladna.cz | kontakt

Rok na vsi 2019

LEDEN

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

V neděli 6. 1. 2019 proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka pod záštitou Charity. Sešlo se 6 skupin koledníků a ty postupně navštívily všechny domácnosti. V odpoledních hodinách pak měli připravené malé občerstvení v místní sportovní hale.  Vybralo se celkem 44 114,- Kč. Kompletní informace o Tříkrálové sbírce 2019 lze sledovat na stránkách: Tříkrálová sbírka 2019. Charita děkuje všem štědrým dárcům i koledníkům. 

DĚTSKÝ KARNEVAL

V neděli 20. 1. 2019 se uskutečnil v Ladné tradiční Dětský karneval. Pro děti bylo připraveno mnoho dětských her, tanečků, skákací hrad a dětské tetování. Letos mezi děti přišel  medvídek Pú, se kterým se vydováděli jak děti, tak i rodiče. Účast byla vysoká, kolem 100 dětí v maskách a téměř 150 dospělých. Na závěr si každé z dětí vylosovalo v tombole  malý dárek. 

VÝSTAVA SVATEBNÍ VZPOMÍNKY

Ve dnech 26. -  27. 1. 2019 uspořádal Klub seniorů v Ladné výstavu fotografií pod názvem Svatební vzpomínky. K vidění bylo kolem 500 fotografií z nichž nemalá část byla z minulého století. Nejstarší vystavovaná fotografie pochází z roku 1850. Na zahájení výstavy zazněly svícové a svatební písničky v podání žen z tohoto klubu a mužského sboru Lanštorfčané. K ochutnání byly svatební koláčky, které opět připravili členky pořádajícího klubu. Výstava byla po oba dny hojně navštěvovaná. 

IMG_1886
IMG_1887
IMG_1889
IMG_1892
IMG_1896
IMG_1897
IMG_1915
IMG_1928
IMG_1917
IMG_1954
IMG_1959
IMG_1967
IMG_1979
IMG_1990
IMG_1909
IMG_2034
IMG_1995
IMG_1996
IMG_1998
IMG_2002
IMG_2009
IMG_2011
IMG_2029
IMG_2033
IMG_2049
IMG_2052
IMG_2058

ÚNOR

V.  OBECNÍ PLES

V sobotu 16. 2. 2019 uspořádala Obec Ladná v pořadí již V. obecní ples. V bohatém programu se představil Spolek elegantních dam z Brna, který postupně zatančil Charleston, předvedl přehlídku dámského spodního prádla z dob první republiky a Kankán. Dále s zde zatančili tanečníci TK Classic při SVČ Hodonín Lukáš Semela a Barbora Tomíková  a nejmladší taneční pár této školy Peter Hanic a Sofia Mia Ondrášiková. Se svým projektem Pralidi se představila taneční skupina Lenky Žůrkové N.C.O.D. Nechyběl ani plesový raut, který byl velmi pestrý a každý si přišel na své. K tanci a poslechu hrály střídavě kapely DH Zlaťulka a skupina Graf. O půlnoci proběhlo slosování též bohaté tomboly. Plesové veselí některým vydrželo až téměř do ranních hodin. Tímto bychom chtěli poděkovat všem kdo nějakým způsobem přispěli do tomboly nebo se podíleli na organizaci této akce Ještě jednou, děkujeme. 

IMG_2115
IMG_2126
IMG_2142
IMG_2146
IMG_2148
IMG_2164
IMG_2175
IMG_2187
IMG_2202
IMG_2222
IMG_2263
IMG_2329

BŘEZEN

LANŠTORFSKÝ FAŠANK

Dne 2. 3. 2019 se uskutečnil již tradiční Lanštorfský fašank s obecní zabíjačkou. Kolem desáté hodiny již bylo možno ochutnat ovárek a další pochutiny. Slavnostní průvod masek vyšel od kostela ve 13:00 hodin. Hospodáři letos byli Obecní úřad, rodiny Málkovi, Šimečkovi a Kouřilovi. Mezi maskami bylo možné vidět mrkve, Karkulku s vlkem, piráty, cikánku, kovboje, bábu se Židem, květinové děti, smrtku apod. Chasa zatančila Pod šable. Průvod byl zakončen ve sportovní hale, kde všem zahrála Cimbálová muzika Moravica Františka Macinky a zazpíval místní sbor Lanštorfčané. Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kdo se na přípravách této akce podíleli.

IV. SETKÁNÍ HARMONIKÁŘŮ V LADNÉ


V sobotu dne 16. 3. 2019 se uskutečnilo již tradiční Setkání harmonikářů v Ladné. Divákům se představilo celkem 32 účinkujících. Byly zde zastoupeny všechny věkové skupiny od nejmladší Aněžky Strážnické (žákyně 2. třídy) po nejstaršího zpěváka a harmonikáře pana Květoslava Pospíšila z Čejče (88 let). Pořadem prováděla Miroslava Šubíková. Po oficiálním programu pak ještě pokračovala volná beseda při harmonikách.

IMG_2393
IMG_2439
IMG_2412
IMG_2420
IMG_2421
IMG_2427
IMG_2480
IMG_2483
IMG_2501
IMG_2485
IMG_2506
IMG_2527
IMG_2571
IMG_2637
IMG_2539
IMG_8990
IMG_8996
IMG_8997
IMG_8999
IMG_9051
IMG_9019
IMG_9078
IMG_9099
IMG_9120

DUBEN

JUBILEJNÍ VÝSTAVA OBRAZŮ LIBORA VYMYSLICKÉHO

V sobotu 13. 4. 2019 se uskutečnila Jubilejní výstava obrazů ladenského rodáka Libora Vymyslického. Na úvod zazpíval místní sbor Lanštorfčané. Dále si Libor pozval kamarády a osobnosti, které jej v životě někam "posunuly", jako např. paní Marta Tesaříková, PhDr. Evženie Klanicová, Mgr. Božena Uhrová a další. Hudební dárek mu přednesl jeho kamarád Jenda Čápek za kytarového doprovodu Jiřího Glosara. Na klavír mu zahrála jeho dcera Nicol Vymyslická spolu s MgA. Pavlem Semkem (člen skupiny B side band). Celé odpoledne moderoval též Liborův dlouholetý kamarád Pavel Kašpar (moderátor Českého rozhlasu Brno). Návštěvníci si mohli prohlédnout na 50 děl tohoto malíře a zároveň ochutnat víno zdejšího vinaře Stanislava Holuba.

IMG_9156
IMG_9177
IMG_9179
IMG_9182
IMG_9187
IMG_9204
IMG_9209
IMG_9215
IMG_9216
IMG_9224
IMG_9173
IMG_9210

KVĚTEN

ČERVEN

ČERVENEC

SRPEN

ZÁŘÍ

21. PŘEDHODOVNÍ ZPÍVÁNÍ V LADNÉ

Letošního již 21. Předhodovního zpívání se kromě domácích Lanštorfčanů zúčastnilo několik pěveckých uskupení: mužský sbor Tvrdonice-Kostice, Rachlap z Rakvic, Starobřeclavjané, ženský sbor Výběr z bobulí, místní mladé zpěvačky Eliška Nováková a Helenka Struhárová a zatančily děti z folklorního kroužku Jablůčko při ZŠ a MŠ Ladná. Hudební doprovod CM Břeclavan s primášem Františkem Blažkem. Pořadem provázela Svatava Rudolfová.

KROJOVANÉ HODY V LADNÉ

Letošním hodům sice počasí přálo, ale vzhledem k pokračující výstavbě kanalizace na ulici Na Trkmance, se krojový průvod v hodové dny musel vyhnout této ulici. V sobotu zahájila hody paní starostka, která předala "hodové právo" krojované chase. Následovalo položení věnce k pomníku padlých spoluobčanů za 1. světové války, kdy zazněla státní hymna. Poté již začalo hodové veselí pod májú.  Letos zavítalo do Ladné kolem 20 přespolních šohajů. Dojeli chlapci ze Staré Břeclavi, Podivína, Lednice, Poštorné, Rakvic, Brumovic, Zaječí a Mikulčic. Letošní krojovanou chasu tvořili Filip Novák, Lukáš Příborský, Filip Střelský, Vojtěch Struhár, Stanislav Stehlík, Matěj Juračka Adam Demčila, Hanz Štockmann a kluci půjčení ze Staré Břeclavi: Marek Huňař, Filip Klimovič a Lukáš Skuhravý. Dále děvčata: Adéla Teturová, Karolína Teturová, Vendula Pazderová, Kristýna Hrdová, Klára Vaculíková, Helena Struhárová, Eliška Nováková a Kristýna Hůrská. Kaštánci byli Karolína Teturová, Adam Demčila a Hanz Štockmann. Malované ornamenty na hodové máji a šohajkách zhotovila Adéla Teturová. Děkujeme. V neděli pak chasu doplnili mužáci ve složení Jan Struhár, Stanislav Maxa, Stanislav Holub, Jiří Holub, Martin Hrdlička, Jan Hrdlička, Jan Novák, Martin Vlk, Zdenek Stehlík, Pavel Mendl, Miroslav Nešpor, František Zelinka a  Rostislav Střelský. K tanci a poslechu hrála DH Zlaťulka.

IMG_9389
IMG_9395
IMG_9416
IMG_9423
IMG_9432
IMG_9440
IMG_9455
IMG_9480
IMG_9500
IMG_9503
IMG_9556
IMG_9559
IMG_9697
IMG_9586
IMG_9603
IMG_9625
IMG_9609
IMG_9649
IMG_9663
IMG_9760
IMG_9776
IMG_9825
IMG_9835
IMG_9872
IMG_9878
IMG_9876
IMG_9882
IMG_9887
IMG_9927
IMG_9984

ŘÍJEN

LISTOPAD

PROSINEC

Obecní úřad: Masarykova 119/60, 691 46 Ladná | tel.: 519 324 502 | info@obecladna.cz | vytvořeno firmou TimeTree | Statistika návštěvnosti